Reklamacije

Reklamacije / Pravo potrošača

Pravo potrošača na odustanak od ugovora o kupovini, u slučaju kupovine proizvoda izvan poslovnih prostorija prodavca. 

Obaveza Prodavca je da potrošača koji zaključuje Ugovor na daljinu obavesti o pravu jednostranog raskida ugovora zaključenog na daljinu (član 27 Zakona o zaštiti potrošača).
Na osnovu člana 28 Zakona o zaštiti potrošača Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana odustane od Ugovora zaključenog na daljinu, bez navođenja razloga i bez snošenja dodatnih troškova (osim troškova iz člana 34 i 35 Zakona o zaštiti potrošača).
Pravo Kupca je da proizvod kupljen na daljinu može vratiti Prodavcu i zahtevati povraćaj novca saglasno članu 28. Zakona o zaštiti potrošača, u roku od 14 dana od dana kupovine, potpisivanjem i slanjem zahteva za raskid ugovora zaključenog na daljinu.
Obaveza Prodavca je da uz svaki proizvod pošalje obrazac zahteva za raskid ugovora zaklučenog na daljinu.
U slučaju raskida Ugovora na daljinu Prodavac može zahtevati nadoknadu razumnih troškova, a koje je imao u postupku prodaje i povraćaja proizvoda (član 35, stav 2, ZZP).
Odgovor na reklamaciju ćete dobiti elektronskim putem odmah, a najkasnije u roku od 8 dana od dana prijema reklamacije. Rok za rešavanje po preklamaciji ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.
Internet prodavnica Bash zadržava sva prava promene cene proizvoda tako da, ako je artikal poručen po jednoj ceni i sa tom cenom primljen od strane Kupca, a nakon toga je cena smanjena, Kupac nema pravo na povraćaj novca.
Nastojimo da cene, fotografije i opisi artikala budu što tačniji i kompletniji, ali ne možemo da garantujemo da su svi podaci apsolutno ispravni. Artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.
Korpa